C C C C A+ A A- X

Съобщение

ВАЖНО!

З А П О В Е Д

№ 65 /23 юни 2020 год.

            Във връзка със Заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-353/22.06.2020 г ., т. 1 и т. 5 и № РД – 01-354 от 22.06.2020, т. 6 относно поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата на всички закрити обществени места, на осн. чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М :

  1. Влизането в сградата на Районен съд- Малко Търново на граждани да става задължително със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, или друго средство, поскриващо носа и устата;
  2. Магистратите и съдебните служители в Районен съд- Малко Търново задължително да носят маски, с изключение на служителите, които са в помещенията;
  3. Задължително, всички посетители при влизане в сградата на Районен съд- Малко Търново да ползват дезинфектант за ръце;
  4. Стриктно да се спазват инструкциите за правилна хигиена на ръцете и правилно носене на лицева маска – приложение № 2 към т. 1, буква „в“ и приложение № 3 към т. 4 на Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-355 от 22.06.2020 г., същите неразделна част от настоящата заповед;
  5. Да се поставят информационни табели на входа на сградата на Районен съд- Малко Търново.
  6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии и съдебни служители – за сведение и изпълнение, да се публикува на интернет страницата на Районен съд- Малко Търново, да се уведоми Териториално отделение – Малко Търново към Районна прокуратура-Бургас, Служба по вписванията при РС-М.Търнво, да се изпрати по електронен път на Адвокатска колегия – Бургас, РД „Охрана“ – Бургас за сведение.

           

                                   и.ф. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ

         НА РАЙОНЕН СЪД- МАЛКО ТЪРНОВО:

                                                              /ЧАНКО ПЕТКОВ/

 

 

 

 

Районен съд – Малко Търново закле новите си пет съдебни заседатели чрез видео-конферентна връзка с Общото събрание на съдиите в Районен съд – Бургас. Иновативният подход бе въведен, съобразно наложените мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. На церемонията присъстваха и.ф. Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас съдия Силвия Петрова и и.ф. Административен ръководител на Районен съд – Малко Търново - съдия Чанко Петков. Бургаските районни магистрати участваха в събранието разпределени по колегии в две съдебни зали, с оглед спазване на необходимата дистанция и неголямо присъствие на хора. Клетвата бе положена чрез успешна онлайн-комуникация с Районен съд – Малко Търново.

Председателят на Районен съд – Бургас закле съдебните заседатели, като ги призова да бъдат безпристрастни и да пазят съдебната тайна. „Полагайки клетва, Вие станахте част от състава на Районен съд – Малко ТърновоВ качеството Ви на съдебен заседател ще се налага да вземате важни решения, които засягат човешки съдби. Имайте силата и волята да отстоявате принципите на свобода и човешко достойнство, върху които е поставена основата на правораздаването.“, каза съдия Петрова в приветствието си към тях.

Общото събрание на съдиите на Окръжен съд – Бургас гласува необходимост от 7 съдебни заседатели за Районен съд – Малко Търново. Общинският съвет на Малко Търново направи 6 предложения, от които Общото събрание на Бургаския окръжен съд определи 5 съдебни заседатели, които положиха клетва на 29 май 2020 год.

ВАЖНО!

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

ВАЖНО!

До отмяна на извънредното положение в страната, Районен съд- Малко Търново извършва административни услуги, при строго спазване на  противоепидемичните мерки във връзка със спиране на разпространението на короновируса COVID-19.

Заповед № 26/16 март 2020 г.

Важно! Актуални мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 год.

 

Важно!Във връзка със създалата се ситуация, свързана с ограничаване на разпространението на  коронавирус COVID-19  справките по дела на Районен съд- Малко Търново  се извършват по телефона или чрез е-mail адресите, обявени на уеб-страницата на съда.

Съдебните заседатели на Районен съд- Малко Търново положиха клетва на 29 май 2020 год.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация