C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Молба за образуване на изпълнително производство [ doc ] [ pdf ]

Молба за образуване на изпълнително производство за издръжка за малолетно дете - [ doc ] [ pdf ]

Молба за образуване на изпълнително производство за недвижим имот - [ doc ] [ pdf ]

Молба за сключване на сделки с имоти, собственост на мололетно лице - [ doc ] [ pdf ]

Молба за сключване на сделки с имоти, собственост на непълнолетно лице - [ doc ] [ pdf ]

Заявление за назначаване на особен представител на малолетно/непълнолетно лице при извършване на сделки с недвижими или движими имоти [ doc ] [ pdf ]

Молба за издаване на свидетелство за съдимост [ doc ] [ pdf ]

Молба за издаване на удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела за ет- [ doc ] [ pdf ]

Молба за издаване на удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела за физическо лице - [doc] [pdf]

Заявление за сключа граждански брак с непълнолетно лице - [doc] [pdf]

Заявление за прекратяване на брак  [ doc ] [ pdf ]

Молба за образуване на изпълнително дело за издръжка за малолетно дете - [ doc ] [ pdf ]

Молба за образуване на изпълнително дело [ doc ] [ pdf ]

Молба за издаване на изпълнителен лист [ doc ] [ pdf ]

Молба за издаване на заверен препис от решение [ doc ] [ pdf ]

Заявление за теглене на суми от спестовен влог на малолетни - [ doc ] [ pdf ]

Заявление за теглене на суми от спестовен влог на непълнолетни - [ doc ] [ pdf ]

Молба за освобождаване от съдебни такси по гражданско дело - [ doc ] [ pdf ]

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние - [ doc ] [ pdf ]

Декларация за отказ от наследство [ doc ] [ pdf ]

Заявление за отказ от наследство [ doc ] [ pdf ]

Възражение [ doc ] [ pdf ]

Искане [ doc ] [ pdf ]

Заявление за върщане оригиналите на документи по дело - [ doc ] [ pdf ]

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.417 от гпк - [ doc ] [ pdf ]

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от гпк - [ doc ] [ pdf ]

Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от закона на нотариусите и нотариалната дейност [ doc ] [ pdf ]

Молба за внесена парична гаранция [ doc ] [ pdf ]

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация